Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Υπηρεσίες

Αγροτικός Τομέας

Χρήσιμες πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων σας στον αγροτικό τομέα και στον τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Σας ενημερώνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης και στήριξης των αγροτικών σας δραστηριοτήτων. Σας ενημερώνουμε άμεσα και υπεύθυνα σχετικά με όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν στον αγροτικό τομέα και στον τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές σας, προτείνουμε επενδυτικά σχέδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Όλα τα διαθέσιμα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα 2014-2020 περιγράφονται αναλυτικά, για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο