Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Τα Στελέχη μας

Μαρίνος Κούτσης

Πτυχιούχος Γεωπόνος, με πολυετή εμπειρία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, τουρισμού, περιβάλλοντος και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του AGROCERT, διαπιστευμένος στο ειδικό μητρώο συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων Δράσης του ΓΕΩΤΕΕ, διαπιστευμένος αξιολογητής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο μητρώο του ΕΟΜΜΕΧ, διαπιστευμένος σύμβουλος αξιολόγησης «Benchmarking στον τουριστικό κλάδο», διαθέτει πτυχίο Μελετητή στις κατηγορίες μελετών 23 και 27 (Ν. 716/77) από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων με πλήθος μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και αξιολογήσεων.

Ως Γενικός Δ/ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας, «ΣΑΖ Αναπτυξιακή ΑΕ» ΟΤΑ, συντόνιζε επί σειρά ετών τις ομάδες έργου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως τα Τοπικά Προγράμματα Ζακύνθου Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, LEADER + 2000-2006, το Προσέγγιση LEADER από τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2014, το Αντέννα Ζακύνθου Ο.Π.Α.Α.Χ. από τον Άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 και τον Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2014.

Παράλληλα, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 2014-2020, Διαχειριστής στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΕΚΟ Ζακύνθου» και στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠΣΑ Ζακύνθου» για την υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προώθηση στην απασχόληση ανέργων, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ζακύνθου με αρμοδιότητα στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου, στην Αστική Ανάπτυξη και στο ΕΣΠΑ 2007-2014, Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.


Γιάννης Κλαυδιανός

Πτυχιούχος στα Οικονομικά, με μεταπτυχιακές σπουδές  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Ναυτιλιακά, με 15ετή εμπειρία και εξειδίκευση στις επενδύσεις και στα χρηματοοικονομικά. Είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής/ Διαχειριστής, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων.

 

Έχει εργαστεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς. Ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της Αγροτικής Χρηματιστηριακής, διετέλεσε Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης Χρηματοοικονομικών Παραγώγων στην Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ και στην Πειραιώς Τράπεζα.

 

Από το 2015 εργάζεται ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης της Βουλής.

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο