Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα και άλλες χρηματοοικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν στην ενίσχυση και τη στήριξη των επιχειρήσεών σας. Σας ενημερώνουμε εγκαίρως σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις.

 Είτε επιθυμείτε να ξεκινήσετε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε στοχεύετε στην υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητάς σας, είμαστε εδώ για να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας παρέχουν τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικού, επενδυτικού και τεχνικού συμβούλου που σας παρέχει η εταιρεία μας. Πλέον, δεν χρειάζεται να χάνεστε στις ιστοσελίδες των υπουργείων. Σας ενημερώνουμε άμεσα και υπεύθυνα σχετικά με όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, στα οποία θα βασίζονται όλα τα αιτήματα χρηματοδότησής σας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες απόρριψής τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο