Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις Για Αγρότες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 18/08/2017. Για περισσότερες πληροφορίες … ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ «Μεταποίηση Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων».

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο