Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Προγράμματα

Μεταποίηση Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

Προγράμματα για τη στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο