Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Εικονίδιο
Υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)
    Μετάβαση στο περιεχόμενο