Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις Για Αγρότες

Υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και αποτελεί τον μοναδικό Φορέα στην Ζάκυνθο και ένας από τους συνολικά τρείς, Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΑΠ για την «πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», απαιτούν την εύκολη[…]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με τις 1464/184005/30-06-2022 και 1468/184627/30-06-2022 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 . Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ένταξης πράξης των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει: Η αρ. πρωτ. 1464/184005/30-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΠΑ4653ΠΓ-ΗΣΝ)[…]

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας λήγει[…]

Read More »

Προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1

Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 και αναμένεται η έκδοση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση[…]

Read More »

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου και αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του Mέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Για περισσότερες πληροφορίες … ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ «Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών»

Read More »

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο