Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις Για Αγρότες

Υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και αποτελεί τον μοναδικό Φορέα στην Ζάκυνθο και ένας από τους συνολικά τρείς, Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι αλλαγές που εισάγει η νέα ΚΑΠ για την «πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», απαιτούν την εύκολη[…]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με τις 1464/184005/30-06-2022 και 1468/184627/30-06-2022 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 . Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ένταξης πράξης των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει: Η αρ. πρωτ. 1464/184005/30-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΠΑ4653ΠΓ-ΗΣΝ)[…]

Read More »

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο