Κούτσης / Κλαυδιανός – Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ιούνιος 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας λήγει[…]

Read More »

Προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1

Εκδόθηκε η προδημοσίευση του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 και αναμένεται η έκδοση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση[…]

Read More »

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου και αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του Mέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Για περισσότερες πληροφορίες … ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ «Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών»

Read More »

Πιστοποιημένος Φορέας Α” | ΟΣΔΕ

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α’ Βαθμού (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων – ΚΥΔ), υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την Υ.Α. 2304/24751/03-03-2017

Κλείσε Ραντεβού
Μετάβαση στο περιεχόμενο